Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Nasz facebook 
 
godlo_polski
05-091 Ząbki ul. Piłsudskiego 35
Tel: (22) 781-61-93
e-mail: sekretariat@sp1zabki.pl

Opłata za duplikat legitymacji

 

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dn. 14.03.2005r. (Dz.U.Nr 58 z 2005r. poz.504z późn.zm.) za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera opłatę w wysokości 9zł (dziewięć złotych)

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy szkoły: 
38 1030 1016 0000 0000 9291 0008