Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Nasz facebook 
 
godlo_polski
05-091 Ząbki ul. Piłsudskiego 35
Tel: (22) 781-61-93
e-mail: sekretariat@sp1zabki.pl

Patron

Patron Naszej Szkoły - Generał Franciszek Kleeberg

 

 

Generał brygady Franciszek Kleeberg urodził się 1 II 1888 w Tarnopolu w rodzinie powstańca styczniowego. Szkołę realną ukończył w Hranicach.
W 1905 uzyskał maturę, wstąpił do Wojskowej Akademii Technicznej i został zawodowym oficerem w armii austriackiej (jako kapitan artylerii).
 
W czasie I wojny światowej walczył początkowo w armii austriackiej, zaś od maja 1915 w szeregach Legionów Polskich. Był w sztabie II Brygady, potem w Komendzie Legionów, następnie w sztabie III Brygady. W 1917 awansował do stopnia majora. W listopadzie 1918 r. rozpoczął służbę
w Wojsku Polskim i wkrótce awansował do stopnia pułkownika. Zajmował szereg eksponowanych stanowisk, był m.in. szefem sztabu, dowódcą kilku dywizji i okręgów wojskowych. W 1928 otrzymał awans do stopnia generała brygady. W latach 1934-1936 pełnił funkcję dowódcy Okręgu III Korpusu Grodno, a do września 1939 dowódcy Okręgu Korpusu IX Brześć.
 9 IX 1939 marszałek F.R.Śmigły polecił F.Kleebergowi utworzenie zapory obronnej na linii Brześć - Pińsk, co uznano za moment powstania GO "Polesie". 14-16 IX F.Kleeberg dowodził obroną twierdzy Brześć, 17-18 IX walczył pod Kobryniem.
  Po zreorganizowaniu zgrupowanie przyjęło nazwę Samodzielna Grupa Operacyjna "Polesie" i wyruszyło i kierunku Włodawy. Duże starcie z wojskami radzieckimi, które wtargnęły w granice Rzeczypospolitej, miało miejsce pod wsią Jabłoń, w rejonie Milanowa i Parczewa.
 1 X 1939 SGO "Polesie" znalazła się w okolicach Łukowa, Radzynia i Kocka. Trzon sił zgrupowania stanowiły dwie dywizje piechoty, dywizja kawalerii "Zaza" oraz brygada kawalerii (około 18 tys. żołnierzy). W dniach 2-5 X doszło do ostatniej dużej bitwy kampanii wrześniowej. Wojsko, którym dowodził F.Kleeberg, zwyciężyło pod Kockiem. 6 X, po wyczerpaniu amunicji, dowódca podjął decyzję o kapitulacji i wydał swój ostatni rozkaz.
 F.Kleeberg zmarł 5 IV 1941 r. w niewoli niemieckiej (w szpitalu w Weiser-Hirsch pod Dreznem). Pochowano go na cmentarzu w Neustadt. 1 I 1943 r. pośmiertnie awansował do stopnia generała dywizji. Jego prochy ekshumowano, przewieziono do kraju i złożono na cmentarzu wojskowym w Kocku.