Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Nasz facebook 
 
godlo_polski
05-091 Ząbki ul. Piłsudskiego 35
Tel: (22) 781-61-93
e-mail: sekretariat@sp1zabki.pl

Psycholog

 Rola i zadania psychologa w szkole:

  • pomoc psychologiczna dla uczniów, zajęcia o charakterze terapeutycznym (indywidualne spotkania);
  • badania psychologiczne, diagnoza trudności szkolnych i problemów wychowawczych;
  • podejmowanie interwencji wobec uczniów w sytuacjach trudnych i kryzysowych;
  • organizowanie i prowadzenie zajęć adaptacyjno–integracyjnych, warsztatów psychoedukacyjnych stymulujących rozwój ucznia;
  • konsultacje psychologiczne dla rodziców;
  • prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym;
  • współpraca z pedagogiem szkolnym i instytucjami wspomagającymi rozwój uczniów.

 

W roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy rodziców, uczniów i nauczycieli na
indywidualne rozmowy i konsultacje w następujących godzinach:

 

Psycholog szkolny
mgr Natalia Skuzińska

Klasy 4-8

 

Poniedziałek

12:00 - 17:00

sala 021

Wtorek

10:00 - 13:15

sala 021

Środa

10:00 - 13:15

sala 021

Czwartek

9:00 - 14:30

sala 021

Piątek

8:00 - 13:00

sala 021

Psycholog szkolny

mgr Monika Pawłowska

 Klasy 1-3

Poniedziałek  12:30 - 13:15 
Wtorek  

8:00 - 9:40

10:30 - 11:30

Środa  13:20 - 17:00
Czwartek

8:00 - 9:40

11:30 - 13:45

Piątek    ----------------