Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Nasz facebook 
 
godlo_polski
05-091 Ząbki ul. Piłsudskiego 35
Tel: (22) 781-61-93
e-mail: sekretariat@sp1zabki.pl

Oferta edukacyjna

 

Nasza Szkoła:

- dba o wszechstronny rozwój ucznia;

- wie, jak przekazać treści programu nauczania zgodnego z obowiązującym prawem oświatowym;

- daje poczucie bezpieczeństwa (monitoring);

- rozwija talenty i rozbudza zainteresowania;

- uczy kreatywnego działania;

- docenia każdego ucznia.

Zapewniamy:

- opiekę świetlicową w godz. 6:30-18:00, pyszne domowe obiady;

- opiekę pedagoga, psychologa, reedukatora i logopedy;

- bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych (koła: komputerowe, plastyczne, muzyczne, teatralne, origami,
  techniczne, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej, basen);

- klasy o profilu sportowym;

- naukę języka angielskiego od kl. 0;

- liczne wyjścia do teatru, muzeum itp.;

- wycieczki oraz wyjazdy zimowe i letnie.

Gwarantujemy:

- profesjonalną, zaangażowaną, stabilną kadrę nauczycielską;

- nowoczesną bazę dydaktyczną (np. tablice interaktywne);

- bogate wyposażenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego (sala gimnastyczna, boiska, plac zabaw);

- pracownie komputerowe i centrum multimedialne.

Dla osiągnięcia najlepszych wyników stawiamy na współpracę: nauczyciel - rodzic - szkoła!