Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Nasz facebook 
 
godlo_polski
05-091 Ząbki ul. Piłsudskiego 35
Tel: (22) 781-61-93
e-mail: sekretariat@sp1zabki.pl

Wizja Szkoły

 

Wizja 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach:

 1. Szkoła wyposaża ucznia w rzetelną wiedzę dostosowaną do jego poziomu rozwoju.
 2. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do sieci informatycznej oraz kontakt z językami obcymi.


 3. Uczeń kończący szkołę potrafi stosować wiedzę w praktyce.


 4. Uczeń jest przygotowany do dalszego etapu kształcenia. 


 5. Uczeń ma uporządkowany system wartości, wykazuje się samodzielnością, uczciwością, tolerancją
  i odpowiedzialnością.


 6. Uczeń aktywnie korzysta z bazy szkoły, z zajęć wspomagających jego rozwój.


 7. Uczeń kończący szkołę prezentuje postawy proekologiczne, potrafi dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.


 8. Uczeń zdobywa wiedzę w aktywny i twórczy sposób korzystając z najnowszych metod nauczania.


 9. Uczeń kończący szkołę potrafi porozumieć się w języku angielskim i niemieckim.


 10. Uczeń kończący szkołę godnie reprezentuje rodzinę, szkołę, ojczyznę.