Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Nasz facebook 
 
godlo_polski
05-091 Ząbki ul. Piłsudskiego 35
Tel: (22) 781-61-93
e-mail: sekretariat@sp1zabki.pl

Misja Szkoły

 

Misja Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach:

 

 1. Zapewniamy wszechstronny rozwój ucznia, uwzględniając jego osobiste potrzeby i możliwości. 


 2. Dobrze przygotowujemy do podjęcia nauki w dalszym etapie kształcenia. 


 3. Kształtujemy umiejętność uczenia się i twórczego myślenia. 


 4. Kształtujemy poczucie wspólnoty lokalnej, narodowej oraz przynależność do zjednoczonej Europy. 


 5. Wychowujemy w duchu patriotycznym i obywatelskim.


 6. Uczymy szacunku, tolerancji, wzajemnej pomocy i akceptacji. 


 7. Kształtujemy nawyki sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu.


 8. Rozwijamy zainteresowania i zdolności uczniów oferując szeroki zakres dobrze zorganizowanych
  i atrakcyjnych działań lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 9. Uczymy języków obcych od klasy pierwszej.
 10. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rodziców. 


 11. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym. 


 12. Aktywnie współpracujemy ze szkołami z Belgii, Hiszpanii i Francji.