Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Nasz facebook 
 
godlo_polski
05-091 Ząbki ul. Piłsudskiego 35
Tel: (22) 781-61-93
e-mail: sekretariat@sp1zabki.pl

Zajęcia

W   świetlicy  prowadzimy następujące zajęcia:

rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie,  sklejanie, szycie, origami i inne);

rozbudzające  zainteresowania  czytelnicze (czytanie prasy, wierszy, konkursy, spotkania czytelnicze, inscenizacje, czytanie tekstu przez zaproszonych gości  w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”;

wzbogacające wiedzę, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne  i edukacyjne);

kształtujące umiejętność wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu – „dokończ zdanie”, „nazwa  na daną literę” i inne);

kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, redagowanie gazetki świetlicowej, odrabianie prac domowych);

kształtujące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki (programy artystyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne);

wzbogacające ekspresję twórczą (pisanie tekstów, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, programy artystyczne, zajęcia muzyczne);

kształtujące ekspresję ruchową (zabawy taneczne, dyskoteki);

zwiększające sprawność fizyczną ( gry i zabawy zręcznościowe);

relaksacyjne (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów, zajęcia z cyklu arte-terapia).

 

 

Dzienny rozkład zajęć

 Plan dnia w świetlicy szkolnej

6:30 – 7:30 Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne.

• Gry i zabawy dowolne
• Czytanie czasopism / lektura własna
• Rozrywki umysłowe
• Nauka własna pod opieką nauczyciela

7.30 – 8.00 Gimnastyka poranna.

 

 

8.00 – Śniadanie.
8.30 – 9.00 Poranne czytanie w ramach akcji " Cała Polska czyta dzieciom".
• Czytanie baśni, bajek, opowiadań, prasy dla dzieci

9.00– 11.00 Zajęcia programowe realizowane według rocznego planu pracy świetlicy szkolnej:
• Rozmowy / pogadanki z dziećmi / zabawy integracyjne
• Konkursy / quizy / gry dydaktyczne
• Relaks przy muzyce / zabawy ruchowe
• Zajęcia plastyczno – techniczne

 

10.00 - 10.30 Drugie śniadanie.

11.00 - 14.00 Obiad, odpoczynek poobiedni
• Obiad i zjedzenie posiłku przez dzieci, które nie korzystają z obiadów
• Zabawy według zainteresowań dzieci
• Odrabianie lekcji dla chętnych dzieci
• słuchowiska radiowe
• filmy edukacyjne
• zajęcia relaksacyjne

14.00 – 17.00 Zajęcia rozwijające :
• zajęcia według zainteresowań
• słuchowiska radiowe
• filmy edukacyjne
• zajęcia relaksacyjne
• Wyjścia na powietrze (plac zabaw, boisko) planowane w zależności od pogody i planu lekcji poszczególnych klas.

16.00 – 17.00 Podwieczorek.

• Różne formy pracy z książką
• Konkursy /quizy/gry dydaktyczne/zagadki/rebusy
• Odrabianie prac domowych dla chętnych dzieci
• Oglądanie programów i filmów dla dzieci, oglądanie bajek, słuchanie bajek i piosenek
• Zajęcia według zainteresowań dzieci

 

17.00 – 18.00 Odpoczynek i zabawy dowolne:
• porządkowanie sali świetlicowej
• Zajęcia według zainteresowań dzieci