Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Nasz facebook 
 
godlo_polski
05-091 Ząbki ul. Piłsudskiego 35
Tel: (22) 781-61-93
e-mail: sekretariat@sp1zabki.pl

Socjoterapeuta

Czym zajmuje się socjoterapia:

Jest jedną z form pomocy pedagogiczno-psychologicznej adresowanej do dzieci  borykającymi się z różnego rodzaju trudnościami społecznymi, emocjonalnymi oraz wychowawczymi.

Socjoterapia jest metodą pracy z grupą.

Dzięki spotkaniom grupowym stwarza dzieciom warunki umożliwiające zajście procesu socjoterapeutycznego (zmiana sądów o rzeczywistości, sposobów zachowań i odreagowanie emocjonalne itp.).

Socjoterapia jest zatem procesem ukierunkowanym na „leczenie” występujących u dzieci zaburzeń, zwłaszcza zaburzeń zachowania, nadpobudliwości i zahamowania, niektórych zaburzeń emocjonalnych.

 

Zajęcia socjoterapeutyczne:

Mają one charakter ustrukturyzowanych spotkań grupowych, na które składają się odpowiednio dobrane gry, zabawy i ćwiczenia.

 

Metody wykorzystywane podczas zajęć socjoterapeutycznych to m.in.:

- praca w kręgu i rundki

- „burza mózgów”

- zabawy muzyczno – ruchowe

- elementy relaksacji,

- zajęcia z dziedziny arteterapii

-odgrywanie scenek ( elementy dramy),

- dyskusja i pogadanka,

- praca w parach bądź małych grupkach,

- zabawa pod okiem socjoterapeuty

 

Wszystkie zajęcia z dziećmi przybierają postać zabaw. Poprzez  tak naturalną dla dzieci w tym wieku rozwojowym aktywność – jaką jest właśnie zabawa  - łatwiej jest im wdrożyć się w proces socjoterapeutyczny. Co więcej zabawa, nie wynikająca z przymusu, sprzyja korygowaniu niepożądanych form zachowań.

mgr Agnieszka Krupsińska - Pietrzak

 

 

GODZINY  PRACY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

P. Katarzyna Maranowska

Poniedziałek

8:00 - 8:45

8:50 - 9:35

9:45 - 10:30

13:25 - 14:10

klasa 2b

klasa 3h

klasy  3c, 3e

klasy 1b, 1c

sala 210

sala 210

sala 210

sala 205

Wtorek  11:35 - 12:20  klasa 3a  sala 207
Środa

9:45 - 10:30

11:35 - 12:20

klasy 3g, 4b

klasy 2d, 2e

sala 132

sala 210

Czwartek

9:45 - 10:30

10:40 - 11:25

klasa 2a

klasa 1a

sala 210

sala 207

Piątek  14:05-14:50   klasy 5a, 7a, 7d sala 205