Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Nasz facebook 
 
godlo_polski
05-091 Ząbki ul. Piłsudskiego 35
Tel: (22) 781-61-93
e-mail: sekretariat@sp1zabki.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do świetlicy

 

Świetlica mieści się w budynku Naszej Szkoły przy ul. Piłsudskiego 35. Obejmuje opieką łącznie około 370 uczniów z klas 0-III.

Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-18:00.

Do świetlicy uczniowie przyjmowani są na podstawie kart zgłoszeń (dostępne w zakładce "Dla Rodziców").

W trosce o bezpieczeństwo dzieci rodzice zobowiązują się do wyrażenia pisemnej zgody na samodzielny powrót dziecka do domu lub  jego odbiór przez inne osoby. 

Numer telefonu do świetlicy w głównym budynku szkoły:

Klasy 0-I 22 299 41 40
Klasy II-III 22 781 61 93 wew. 112