Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Nasz facebook 
 
godlo_polski
05-091 Ząbki ul. Piłsudskiego 35
Tel: (22) 781-61-93
e-mail: sekretariat@sp1zabki.pl

Integracja Sensoryczna

 

 

Kolejny rok na terenie naszej szkoły prowadzone są indywidualne zajęcia terapii integracji sensorycznej. 

Mają one na celu: 

 • dostarczanie jak najwięcej różnorodnych aktywności ruchowych w wyizolowanych, bezpiecznych, pozbawionych oceny warunkach;  

 • ćwiczenia prowadzące do pełnej integracji odruchów pierwotnych; 

 • obniżenie napięcia emocjonalnego i wyuczenie dozwolonych form jego rozładowywania; 

 • poprzez dostarczanie urozmaiconych wrażeń proprioceptywnych (czucia głębokiego) oraz stymulację przedsionkową (błędnika) w różnych pozycjach ciała uzyskamy: 

  • poprawę: 

   • napięcia mięśniowego, 

   • równowagi, 

   • motoryki dużej i małej, 

   • koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

   • ruchów gałek ocznych, 

   • obustronnej koordynacji ruchowej, 

   • praksji (zaplanowanie nowego ruchu),

   • schematu ciała i orientacji przestrzennej, 

  • rozwinięcie: 

   • stabilizacji centralnej, 

   • uwagi wzrokowej,

   • normalizację odbioru wrażeń dotykowych, słuchowych, węchowych, smakowych, wzrokowych. 

 

 

Godziny pracy terapeuty SI w roku szkolnym 2020/2021


mgr Paweł Proniewicz

 sala 130

 

Poniedziałek

7:30 - 16:00

Wtorek

7:30 - 17:00

Środa

-----------------

Czwartek

8:00 - 17:00

Piątek

10:40 - 11:40

14:30 - 15:30