Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Nasz facebook 
 
godlo_polski
05-091 Ząbki ul. Piłsudskiego 35
Tel: (22) 781-61-93
e-mail: sekretariat@sp1zabki.pl

O NAS

 

Samorząd uczniowski ma za zadnie przede wszystkim łączyć społeczność danej szkoły, wytwarzać więź grupową, budować poczucie wspólnoty, tworzyć określoną atmosferę szkoły, wzbogacać tradycje szkolne, zaspokajać potrzeby ogółu uczniów.

 

 Zadania samorządu uczniowskiego w szkole:

  • wprowadzanie młodzieży w życie społeczne szkoły i ułatwianie jej zrozumienie celów i zadań kształcenia,  wychowania i opieki;
  • wprowadzanie równości wśród grup uczniowskich i kształtowanie u uczniów demokratycznych form współżycia i współdziałania;
  • uczenie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
  • stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samo planowania, samoorganizacji, samokontroli i samooceny w dziedzinie przestrzegania obowiązków szkolnych, wzajemnej pomocy w nauce, trudnej sytuacji życiowej, kultywowania i wzbogacania tradycji szkoły, organizacji czasu wolnego, zaangażowania się w prace na rzecz środowiska lokalnego, pełnienia wobec dorosłych funkcji rzecznika interesów ogółu społeczności uczniowskiej.