Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Nasz facebook 
 
godlo_polski
05-091 Ząbki ul. Piłsudskiego 35
Tel: (22) 781-61-93
e-mail: sekretariat@sp1zabki.pl

Logopeda

 

Godziny pracy w roku szkolnym 2020/2021

 

 Magdalena BorowskaEwa Stolarska
sala 127---


Poniedziałek

 

8:30 - 15:00

14:20 - 16:00

Wtorek

8:30 - 14:30

8:50 - 9:35


Środa

 

8:00 - 14:30

------------------

Czwartek

7:45 - 14:30

11:35 - 12:20

15:15 - 16:00

Piątek

7:45 -14:30

8:00 - 9:35

14:20 - 16:00

 

KR-Konsultacje dla rodziców

 

We wrześniu przeprowadzane są badania przesiewowe mające na celu sprawdzenie rozwoju mowy, słuchu fonematycznego, fizjologicznego, zaburzeń i wad wymowy u dzieci. Uczniowie kierowani są również na konsultacje specjalistyczne do neurologa, psychologa, laryngologa, ortodonty lub audiologa. Spośród przebadanych uczniów, zakwalifikowani na terapię logopedyczną uczestniczą w systematycznych ćwiczeniach.
Na zajęcia zapraszani są rodzice (szczególnie w początkowym etapie terapii), aby mogli prawidłowo utrwalać mowę dziecka w trakcie ćwiczeń domowych. Ćwiczenia zapisywane są w zeszytach, co pomaga w systematyczności terapii. Sukces terapii zależy w dużej mierze od codziennej, systematycznej pracy rodziców z dzieckiem. Dzięki niej dziecko szybko i skutecznie nauczy się poprawnie mówić, pisać i czytać.

 

Kim jest logopeda?

To terapeuta zajmujący się pomocą dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wadami wymowy takimi jak: seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, jąkanie. Zadaniem logopedy szkolnego jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad w trakcie terapii logopedycznej.

W ostatnich latach systematycznie wzrasta liczba dzieci z wadami wymowy. Do najczęściej spotykanych zaburzeń mowy zalicza się:

 • seplenienie międzyzębowe -podczas artykulacji głosek syczących (s,z,c,dz) język wsuwany jest między zęby
 • seplenienie proste - czyli zamiana głosek szumiących (sz,ż,cz,dż) na syczące (s,z,c,dz) np. zamiast szafa - safa, czapka - capka
 • rotacyzm - brak głoski r lub nieprawidłowa jej wymowa
 • bezdźwięczność - głoski dźwięczne ulegają ubezdźwięcznieniu np. woda - fota
 • artykulacja zmiękczona głosek syczących np. sanki - sianki, zupa - ziupa, cebula - ciebula
 • artykulacja twarda głosek miękkich np. ciasto - casto, siano - sano, nie - ne
 • wymowa niedbała spowodowana brakiem otwierania ust przy mówieniu, zaciśnięciem szczęk, co powoduje, że mowa jest niewyraźna i niezrozumiała

Korekcja wad wymowy polega na:

 • usprawnianiu narządów artykulacyjnych (języka, warg)
 • ćwiczeniach oddechowych
 • kształtowaniu słuchu fonematycznego (wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków mowy)
 • wywoływaniu, korygowaniu i utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu i dłuższych wypowiedziach

Jeśli uczeń prawidłowo wymawia wcześniej zaburzone głoski nie tylko w mowie kontrolowanej w czasie ćwiczeń ale także spontanicznie w każdej sytuacji, wówczas następuje zakończenie terapii. Wadom wymowy towarzyszą często wady zgryzu, trudności w nauce, problemy związane z zachowaniem i koncentracją uwagi, a także zaburzenia emocjonalne i psychiczne.
W czasie terapii logopeda skupia się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale pamięta również o ćwiczeniach usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną. Wprowadza też elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny.