Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Nasz facebook 
 
godlo_polski
05-091 Ząbki ul. Piłsudskiego 35
Tel: (22) 781-61-93
e-mail: sekretariat@sp1zabki.pl

Historia Szkoły


Historia Naszej Szkoły

 

 

 

 

Drewniany budynek Szkoły Podstawowe​j Nr 1 wybudowany w 1903 r.

 

 

Pierwsza szkoła w dawnej wsi Ząbki powstała w 1862 r. Mieściła się w drewnianym budynku na terenie ogrodu dworskiego. W 1894 r. budynek spłonął. Przez kilka lat dzieci uczyły się w wynajętych izbach. W latach 1902-1903 gmina Wawer wybudowała drugi drewniany budynek, który po wielu remontach służył szkole jeszcze w 1975 r., a w 1996 został rozebrany. 
 

Początkowo szkoła była jednoklasowa. Szybki jej rozwój zaczyna się w Polsce niepodległej:
w 1921 r. do szkoły dwuklasowej uczęszcza 134 dzieci,


w 1922 r. w czterech klasach jest już 195 dzieci,
w 1929 r. szkoła staje się sześcioklasowa i ma 297 uczniów. 
 

Od 1930 r. stopień organizacyjny szkoły zostaje podniesiony do siedmioklasowej. Szkoła staje się Publiczną Szkołą Powszechną. Na pierwszego jej kierownika wyłonionego w drodze konkursu mianowano pana Albina Krzyżanowskiego, który pełnił tę funkcję do 1950 roku. W szkole zorganizowano Szkolną Kasę Oszczędności i Spółdzielnię Uczniowską. 84 najbiedniejszych uczniów korzystało z dożywiania. 
 

Tymczasem liczba dzieci rosła. Praca w rozproszonych salach stawała się uciążliwa. W 1933 r. na walnym zebraniu rodzice opodatkowali się i wybrali Komitet Budowy Szkoły. W sierpniu 1937 położono fundamenty i przystąpiono do budowy. W wakacje 1939 r. w nowym budynku urządzono 1 klasę, ale naukę rozpoczęto dopiero w listopadzie - w 2 własnych salach i 4 wynajętych. 
  W czasie długich lat okupacji naukę często przerywano z powodu braku opału, łapanek, rewizji oraz kwaterowania wojsk niemieckich. Wtedy nauczyciele podejmowali trud tajnego nauczania. 
 

13 września 1944 r. Ząbki zostają wyzwolone. Zrujnowaną i ograbioną szkołę mieszkańcy doprowadzają do stanu użyteczności. Rok szkolny rozpoczyna 196 uczniów. Brakuje sal lekcyjnych. Uczniowie klas I-IV uczą się co drugi dzień. Na kontynuowanie budowy brakuje pieniędzy,

ale nauczyciele pracują ofiarnie. Prowadzą kursy dla analfabetów oraz szkołę wieczorową. 
 

Zmieniają się osoby na stanowisku kierownika szkoły. W latach 1953-1967 funkcję tę pełni pan Tadeusz Smyka, który od 1956 r. podejmuje trud organizacji budowy drugiej szkoły podstawowej. W 1960 r. w szkole jest 31 oddziałów, a dzieci uczą się w przepełnionych salach do późnych godzin wieczornych. 
  Druga szkoła zostaje oddana do użytku w 1962 roku. Dokonano podziału rejonów szkolnych. W starej szkole przeprowadzono konieczne remonty, wymieniono sprzęt, zakupiono pomoce naukowe, zwiększono księgozbiór biblioteki szkolnej.

 


 

 

Pierwszy murowany budynek Szkoły Podstawowe​j Nr 1 z lat sześćdzies​iątych

 

 

W 1966 r. rozporządzeniem ministra oświaty podniesiono stopień organizacyjny szkół na ośmioklasowe. 
 

W 1967 r. na krótko obowiązki kierownika przejmuje pan Czesław Olewniczak, a po nim pani Barbara Nitczyńska. Szkoła rozbudowuje się. Do 1985 roku powstają kolejne skrzydła budynku, kotłownia, hydrofornia, szatnia, sala gimnastyczna. 
 

12 września 1981 r. szkoła przeżyła niezwykłą uroczystość. Po 13 latach oczekiwania i usilnych starań odbyło się nadanie szkole imienia. Generał Franciszek Kleeberg, żołnierz Polskiego Września zostaje patronem szkoły. W tym dniu odsłonięta została tablica pamiątkowa. Aktu odsłonięcia dokonała synowa generała, pani Anna Kleeberg i kleeberczyk - pułkownik Tadeusz Grzeszkiewicz. 
 

W latach 1982-1985 funkcję dyrektora pełni pani Zofia Raciborska, a potem przez dwa lata ponownie pani Barbara Nitczyńska. W latach 1987-2003 dyrektorem szkoły jest pani Bożena Truszkowska. 
 

W 1990 r. przywrócono do szkół naukę religii. Pomieszczenia szkoły katechetycznej zostały udostępnione oddziałom przedszkolnym i klasom pierwszym. 
  W roku 1991 placówki oświatowe w Ząbkach zostały przejęte przez Urząd Miasta, zorganizowano w nich komórki administracyjne.
W kolejnych latach szkołę modernizowano, powstało laboratorium języków obcych (obecnie nie istnieje), pierwsza pracownia komputerowa. W roku 2001 na nowym osiedlu udostępniono szkole część budynku (dla klas O-III i świetlicy). Przez kilka lat w głównym budynku szkoły mieści się również gimnazjum oczekujące własnego, odrębnego obiektu. 
 

W roku szkolnym 2003/2004 przez kilka miesięcy obowiązki dyrektora pełni pani Anna Oksiuta, a w marcu 2004 placówkę przejmuje pani Joanna Odzeniak. Wkrótce potem (wakacje 2004) gimnazjum przenosi się do nowego budynku, co trochę poprawia warunki lokalowe, ale nadal szkoła pracuje na dwie zmiany. 
  We wrześniu 2008 oddziały szkolne korzystające dotychczas z pomieszczeń przy ul. Powstańców przenoszą się do nowego budynku - filii szkoły przy ul. Kościelnej. 
  Przez cały okres swojej działalności, w okresie rozbiorów, okupacji, w dobrych i złych chwilach, nasza szkoła konsekwentnie nauczała i wpajała kolejnym pokoleniom nieprzemijające wartości: wiarę naszych ojców, umiłowanie Ojczyzny i gotowość do największych poświęceń dla jej dobra. Dlatego trafne i tak nam drogie jest jej imię: generała Franciszka Kleeberga, bohaterskiego dowódcy SGO-Polesie.


 

Wykorzystano fragmenty artykułu p. B.Truszkowskiej, wydrukowanego w lokalnej gazecie "CO SŁYCHAĆ",
zamieszczone na stronie za zgodą autora.