Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Nasz facebook 
 
godlo_polski
05-091 Ząbki ul. Piłsudskiego 35
Tel: (22) 781-61-93
e-mail: sekretariat@sp1zabki.pl

Reedukator

Reedukator pomaga dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, u których zdiagnozowano ryzyko dysleksji lub dysleksję, dysgrafię, dysortografię. Terapią (na wniosek i za zgodą rodziców) objęte są dzieci z klas 0-VI posiadające opinię psychologiczno-pedagogiczną. Zajęcia odbywają się w małych grupach raz w tygodniu w specjalnym pokoju wyposażonym w komputer i różnorodne pomoce dydaktyczne.

 

W zależności od indywidualnych potrzeb dziecka ćwiczeniom podlegają: percepcja wzrokowa i słuchowa, umiejętność czytania i pisania, ortografia, pamięć i koncentracja, grafomotoryka. Rodzice mogą przez cały rok korzystać z konsultacji oraz zajęć otwartych, podczas których reedukator odpowiada na pytania, udziela wskazówek, jak pracować z dzieckiem w domu, prezentuje poszczególne ćwiczenia i metody pracy.

 

Należy pamiętać, iż reedukacja to proces długotrwały, czasochłonny, wymagający cierpliwości i wytrwałości zarówno od dziecka, jak i od domu rodzinnego oraz szkoły.Godziny pracy

REEDUKATOR

 

 

Małgorzata Marzec

s. 127a

Justyna 
Kmiecik-Górniak

 Poniedziałek

9:45 - 10:30

13:10 - 13:55

 

7:35 - 12:05

 

Wtorek

9:45 - 10:30

11:35 - 12:20

8:05 - 12:05
Środa

10:40 - 11:25

8:00 - 13:00
Czwartek

9:45 - 10:30

11:35 - 12:20

10:00 - 15:00
Piątek

10:25 - 11:10

7:30 - 13:00