Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Poniedziałek, 2018-12-17

Imieniny: Jolanty, Łukasza

Statystyki

 • Odwiedziny: 3010523
 • Do końca roku: 14 dni
 • Do wakacji: 186 dni
E-DZIENNIK
Jesteś tutaj: Start / Specjaliści / Logopeda

Logopeda

Logopedia w naszej szkole

W naszej szkole funkcję logopedy szkolnego pełnią:

 

 mgr Magdalena Borowska, mgr Anna Kołakowska-Rogala, mgr Magdalena Borowska, mgr Ewa Stolarska

 

Godziny pracy w roku szkolnym 2018/2019

 Mgdalena BorowskaAnna Kołakowska-RogalaEwa Stolarska
sala 132sala 127---


Poniedziałek

 

9:50 - 14:25

9:00 - 15:00

-------------

Wtorek

9:50 - 14:25

8:45 - 12:45

 

------------------

------------------


Środa

 

10:00 - 14:25

8:00 - 12:30 

-----------------

Czwartek

10:00 - 14:25

8:00- 11:30

 

--------------------
Piątek

10:25 - 14:2512:45 - 16:45

 

-------------------

KR-Konsultacje dla rodziców

 

We wrześniu przeprowadzane są badania przesiewowe mające na celu sprawdzenie rozwoju mowy, słuchu fonematycznego, fizjologicznego, zaburzeń i wad wymowy u dzieci. Uczniowie kierowani są również na konsultacje specjalistyczne do neurologa, psychologa, laryngologa, ortodonty lub audiologa. Spośród przebadanych uczniów, zakwalifikowani na terapię logopedyczną uczestniczą w systematycznych ćwiczeniach.
Na zajęcia zapraszani są rodzice (szczególnie w początkowym etapie terapii), aby mogli prawidłowo utrwalać mowę dziecka w trakcie ćwiczeń domowych. Ćwiczenia zapisywane są w zeszytach, co pomaga w systematyczności terapii. Sukces terapii zależy w dużej mierze od codziennej, systematycznej pracy rodziców z dzieckiem. Dzięki niej dziecko szybko i skutecznie nauczy się poprawnie mówić, pisać i czytać.

 

Kim jest logopeda?

To terapeuta zajmujący się pomocą dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wadami wymowy takimi jak: seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, jąkanie. Zadaniem logopedy szkolnego jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad w trakcie terapii logopedycznej.

W ostatnich latach systematycznie wzrasta liczba dzieci z wadami wymowy. Do najczęściej spotykanych zaburzeń mowy zalicza się:

 • seplenienie międzyzębowe -podczas artykulacji głosek syczących (s,z,c,dz) język wsuwany jest między zęby
 • seplenienie proste - czyli zamiana głosek szumiących (sz,ż,cz,dż) na syczące (s,z,c,dz) np. zamiast szafa - safa, czapka - capka
 • rotacyzm - brak głoski r lub nieprawidłowa jej wymowa
 • bezdźwięczność - głoski dźwięczne ulegają ubezdźwięcznieniu np. woda - fota
 • artykulacja zmiękczona głosek syczących np. sanki - sianki, zupa - ziupa, cebula - ciebula
 • artykulacja twarda głosek miękkich np. ciasto - casto, siano - sano, nie - ne
 • wymowa niedbała spowodowana brakiem otwierania ust przy mówieniu, zaciśnięciem szczęk, co powoduje, że mowa jest niewyraźna i niezrozumiała

Korekcja wad wymowy polega na:

 • usprawnianiu narządów artykulacyjnych (języka, warg)
 • ćwiczeniach oddechowych
 • kształtowaniu słuchu fonematycznego (wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków mowy)
 • wywoływaniu, korygowaniu i utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu i dłuższych wypowiedziach

Jeśli uczeń prawidłowo wymawia wcześniej zaburzone głoski nie tylko w mowie kontrolowanej w czasie ćwiczeń ale także spontanicznie w każdej sytuacji, wówczas następuje zakończenie terapii. Wadom wymowy towarzyszą często wady zgryzu, trudności w nauce, problemy związane z zachowaniem i koncentracją uwagi, a także zaburzenia emocjonalne i psychiczne.
W czasie terapii logopeda skupia się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale pamięta również o ćwiczeniach usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną. Wprowadza też elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny.

test