Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Nasz facebook 
 
godlo_polski
05-091 Ząbki ul. Piłsudskiego 35
Tel: (22) 781-61-93
e-mail: sekretariat@sp1zabki.pl

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW ZGŁASZAJĄCYCH DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH

 

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Szanowni Państwo

Informujemy, że pomimo stanu epidemii w kraju, składanie ZGŁOSZEŃ do klas pierwszych odbywać się będzie we wskazanym wcześniej terminie tj. od 30 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Rodzice, których dzieci rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej muszą wypełnić druk zgłoszenia dostępny na stronie Urzędu Miasta Ząbki oraz na stronach szkół podstawowych i złożyć go w szkole podstawowej, do której dziecko przynależy zgodnie z obwodem szkoły określonym w Uchwale Nr XXV/223/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami wypełnione zgłoszenie miało być złożone w szkole w formie papierowej. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 wskazane jest, aby korzystać z formy elektronicznej przy składaniu dokumentów.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż po wypełnieniu zgłoszenia należy PRZESŁAĆ GO do szkoły podstawowej obwodowej na wyznaczoną skrzynkę mailową, w formie skanu lub fotografii dokumentów. Dodatkowo w przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia w formie elektronicznej, w wejściu do szkół podstawowych zostanie postawiona skrzynka, do której wrzucać będzie można ww. dokumenty. Bardzo Państwa prosimy, aby zgłoszenie było składane W ZAKLEJONYCH KOPERTACHProsimy również o podanie telefonu kontaktowego.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu adresy szkół podstawowych wraz z adresami mailowymi wyznaczonymi do przesyłania dokumentacji:

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleberga,

ul. Piłsudskiego 35,05-091 Ząbki; tel. 22 781 61 93, sekretariat@sp1zabki.pl

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego,

ul. Batorego 11, 05-091 Ząbki, tel. 22 781 60 66, sp2zabki@idsl.pl

  • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca,

ul. Kościelna 2, 05-091 Ząbki, tel. 883 356 192, sekretariat@sp3zabki.pl

  • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. św. Jana Pawła II,

ul. Harcerska 9, 05- 091 Ząbki, tel. 22 777 62 21, sekretariat@sp1zabki.pl

  • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki,

ul. Batorego 37, 05- 091 Ząbki, tel. 534 500 133, sp5zabki@gmail.com

 

Referat Oświaty i Polityki Społecznej

Urzędu Miasta Ząbki