Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Nasz facebook 
 
godlo_polski
05-091 Ząbki ul. Piłsudskiego 35
Tel: (22) 781-61-93
e-mail: sekretariat@sp1zabki.pl

„BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ”

NASZA SZKOŁA LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

„BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ”

Miło nam poinformować, że nasza szkoła zdobyła tytuł „Bezpiecznej Szkoły” w III Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Równocześnie utrzymaliśmy członkostwo w Ogólnopolskim Klubie „Bezpieczne Szkoły”.

 

http://bezpieczna-szkola.com/uploads/LISTA%20LAUREAT%C3%93W%20BS-BU-2.pdf

Organizatorem konkursu była Fundacja Państwo Obywatelskie przy wsparciu komitetu honorowego, w którym znaleźli się m.in.: marszałek sejmu Ewa Kopacz, przedstawiciele sejmu, senatu, rektorzy wyższych uczelni, kuratorzy oświaty, wojewodowie, prezydenci miast i marszałkowie sejmików.    

Celem konkursu była popularyzacja wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia, tolerancji wobec innych i solidaryzmu społecznego. Równocześnie uczestnictwo w konkursie posłużyło podniesieniu poziomu bezpieczeństwa  naszej szkoły i uczniów.