Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

Nasz facebook 
 
godlo_polski
05-091 Ząbki ul. Piłsudskiego 35
Tel: (22) 781-61-93
e-mail: sekretariat@sp1zabki.pl

OK LEKCJE, czyli zajęcia edukacji wczesnoszkolnej z Ocenianiem Kształtującym

W  roku szkolnym 2020/21 klasy 1a, 2b, 3g zdecydowały się pogłębiać swoją przygodę z Ocenianiem Kształtującym, wprowadzając innowację pedagogiczną "OK lekcje".

Ocenianie kształtujące - Szkoła Podstawowa

Innowacja: „OK LEKCJE, czyli zajęcia edukacji wczesnoszkolnej z Ocenianiem Kształtującym” jest naszą odpowiedzią na szukanie najlepszych metod ułatwiających naukę uczniowi. Główną przyczyną opracowania innowacji była potrzeba zachęcenia dzieci do nauki w obiecujący i atrakcyjny sposób. Celem będzie nie tylko ocenianie uczniów w sposób sumujący, lecz głównie ocenienie w taki sposób, by ocena pełniła funkcję wspierającą w osiąganiu wiedzy; by ocena, a co za tym idzie – informacja zwrotna- motywowała, wskazywała mocne strony oraz to, co należy poprawić i nad czym pracować. Nauczyciel zdaje sobie sprawę, jaki wpływ na ucznia, jego wiarę we własne siły i zapał mają przekazywane przez niego komentarze, oceny i opinie. Informacje zwrotne kierowane do ucznia mają charakter indywidualny, są konstruktywne i dotyczą nie osoby, lecz rezultatów jej pracy. Dzięki stosowaniu oceniania kształtującego nauczyciel zawiera z uczniem indywidualny kontrakt, który pomaga mu się uczyć. Ocenianie kształtujące ma wykształcić w uczniach również umiejętności dokonania autorefleksji nad swoją pracą, jak i pracą kolegów i koleżanek, nauczyć samodzielności, zwiększyć chęci do nauki. Dodatkiem do ciekawych lekcji jest prowadzenie OKzeszytów, zawierających : prace ucznia, cele poszczególnych lekcji, kryteria sukcesu do zajęć (nacobezu), refleksje własne ucznia, mapy myślowe związane z tematem, komentarze nauczyciela do prac samodzielnych, oceny koleżeńskie uczniów, samooceny prac uczniowskich, odpowiedzi na pytania kluczowe do lekcji, notatki sporządzane samodzielnie w różnorodnej formie rozwijające bieżący temat z lekcji.

Trzymajcie kciuki i obserwujcie nasze postępy!